Special Needs Children - Towards an Inclusive Classroom
Leiria-Portugal

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA

DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2017. Szeptember 20. 7.A OSZTÁLY

A megtartott osztályfőnöki óra célja a gyermekek határozott fellépésének fejlesztése játékos formában. Egy megelőző osztályfőnöki óra keretében már beszélgettünk azon kihívásokról, amelyekkel a serdülőknek szembe kell nézniük. Ezek között nagy hangsúllyal szerepelt a határozottság és annak megnyilvánulása. Személyiségbeli változásaik okán eleve bizonytalanabbak, gyakran befolyásolhatók. Fontos, hogy saját értékrendjükkel tisztában legyenek, és legyenek annyira határozottak, hogy érdekeiket megfelelően tudják képviselni.

Az óra menete:

  • Előkészítés: az előző osztályfőnöki órán megbeszéltek átismétlése, a feladat lényegének ismertetése.
  • Megvalósítás: Az osztályba járó diákok két részre lettek osztva. Véletlenszerű kártyahúzással két szerepkör egyikét kapták meg a tanulók: A.) A csapatodnak az osztály minden tagját rá kell vennie arra, hogy egyenek a kínált pattogatott kukoricából. B.) Ahhoz, hogy a ti csapatotok nyerjen, nem szabad elfogadnotok a nektek felkínált pattogatott kukoricát. Aki a kínálók csoportjába tartozott, körbejárt az osztálytársak között, kínálta a pattogatott kukoricát. Volt, aki szó nélkül elfogadta, mások a győzködésre vettek belőle, és voltak olyanok is, akik ellenálltak, és teljesíteni tudták a feladatban megfogalmazottakat. A tanár által előre meghatározott ideig folyt a feladat, azok kerültek ki győztesen, akik az utolsó pillanatig ellent tudtak állni a kísértésnek.
  • Megbeszélés: Az eredmények értékelése a következő szempontok mentén:
  • Véghez tudtad-e vinni a kapott feladatot?
  • Mennyire találtad nehéznek a feladatot?
  • Milyen eszközöket, meggyőzési technikákat vetettél be?
  • Hogyan tudtál ellenállni a kísértésnek?
  • Értékelés: A kísérletből levontuk a tapasztalatokat, beláttuk, hogy nem is annyira könnyű a folyamatos győzködésnek, kísértésnek ellenállni. A kínálós csoportnak sikerélményt jelentett, amikor találtak olyan társat, aki elfogadta a popcornt. Párhuzamba állítottuk a popcornt az egyéb veszélyekkel, mint drogok vagy alkohol, amivel vélhetően találkozhatnak a későbbi tinédzseréletük során. Látták, hogy mennyire fontos a (ki)tartás, hogy nemet tudjanak mondani ezekre a szerekre, amelyek rengeteg kárt tudnak okozni. A mintaállítás, a folyamatos pozitív megerősítések, a határozott személyiség kialakítása mind segíti gyermekeinket az iskolai munkában, valamint az iskolán túli környezetben is. Egységes, kialakult énképpel, határozott jellemmel és jó értékrenddel sikeresebben meg tudnak küzdeni az előttük álló feladatokkal és nehézségekkel, csökkentve ezzel a személyes kudarcok és a lemorzsolódás előfordulását.
  • A sajátos nevelési igényű tanulók: A sajátos nevelési igényű tanulók hajlamosabbak voltak a felkínált popcorn elfogadására. Ennek egyik oka lehet a gyengébb önértékelésük, ezt folyamatosan fejlesztenünk kell a szülők és pedagógus kollégák bevonásával. Ezzel egyidejűleg fontos annak kihangsúlyozása is, hogy a többiek nem élhetnek vissza ezzel, nekik is támogatniuk kell a gyengébb társaikat az erős egyéniség kialakulásában. Ehhez akár ezt, akár ehhez hasonló feladatokat kell a jövőben is véghezvinni, akár osztályfőnöki órákon, akár egyes tantárgyakba beintegrált formában.

Az óra a "Special Needs Children - Towards an Inclusive Classroom" továbbképzés keretein belül elsajátított ismeretekre épült.

Soós-Barna Edina Katalin

osztályfőnök