Interaction and management of multicultural groups
Rome-Italy

  • Foglalkozásvázlat

Téma: Adj esélyt, adj jövőt pályázat disszemináció

hely: Diósdi Eörvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 2049. Diósd Gárdonyi Géza utca 14.

időpont: 2018. június 4.

csoport:4.c

cím: Érzékenyítés a sajáttól, megszokottól eltérő reakciók, elfogadására

A foglalkozás menete:

  • RÁHANGOLÁS

szabad asszociációk egyszerű, hangulatokat kifejező képek alapján

  • saját vélemények kifejtése

a tanulók elmondják az egyes képekhez írt gondolattársításukat

(felvállalom a sajátomat. és elfogadom a másik véleményét)

  • CSOPORTALAKÍTÁS

random csoportok, inhomogén csoportok a születési hónapok alapján

  • feLAdatmeghatározás, célkitűzés

minden csoport választ egy képet csoporton belül, és azonos választás esetén a másik csoporttal is meg kell egyezni

a foglalkozás végén egy, a képről eszükbe jutó történetet kell prezentálni a csoport előtt. Fel kell használni a csoporttagok által az ehhez képhez írt asszociációkat

  • BEMUTATÁS

a csoportok előadják a történetet (olvasás, dramatizálás, rajzok)

  • ÖSSZEFOGLALÁS

a többiek megpróbálják kitalálni, mely szavakat írták a tagok eredetileg a képhez

  • ÉRTÉKELÉS

mivel gyarapodtál a mai órán, mondd el egy mondatban

A fenti foglakozás egy a sok közül, melyet a továbbképző kurzuson tanultam. Az érzékenyítő foglalkozások szociális oldalról közelítik meg a lemorzsolódási témát, mely a pályázat fő irányadója. Ezáltal sikerült a tanulóknak közelebb kerülni egymáshoz, megtanulni az elfogadást, empatikusabbá váltak. A tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is magabiztosabban végezték-végzik a feladataikat egy bátorító-elfogadó közösségben.

Kovács-Vass Erzsébet